Šance na změnu už za -2705 dní

Zasaďte se o ukončení diskriminace. Podepište naši petici.

Adresát: komisařka pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová

Romové napříč Evropou – přibližně 6 milionů osob v celé EU – jsou největší a nejvíce znevýhodňovanou menšinou v regionu. Tisíce Romů musejí žít v neformálních osadách, jsou ze svých domovů nuceně vysídlováni a pokud neskončí na ulici, jsou často vystěhováni do nevyhovujícího bydlení. Tisíce romských dětí jsou každoročně segregovány ve školách, které nabízejí pouze podprůměrné vzdělání. Mnoho Romů nemá rovný přístup k zaměstnání, čelí diskriminaci na pracovním trhu nebo v dostupnosti zdravotní péče. Romové jsou terčem rasově motivovaného násilí z nenávisti a často zůstávají bez ochrany ze strany policie a bez přístupu ke spravedlivému soudu.

Nejde o náhodu, nýbrž důsledek rozšířené diskriminace a rasismu, kterým dnes Romové v Evropě čelí. Mnoho zemí EU selhává v uplatňování nejen mezinárodních standardů lidských práv, ale rovněž antidiskriminační legislativy EU v praxi. Evropská komise má pravomoc, odpovědnost a povinnost zajistit, aby státy jednaly v souladu s touto legislativou a bojovaly proti diskriminaci, které dnes Romové čelí. Evropská unie je hrdá na to, že stojí na principech svobody, demokracie a respektu k lidským právům a základním svobodám. Toto tvrzení však bude vyznívat naprázdno, dokud budou milionům Romů – občanů EU – kvůli diskriminaci upírána základní lidská práva.

Žádám Vás proto, abyste využila veškerých pravomocí, včetně sledování dodržování práva a vyvíjení politického tlaku, a zajistila dodržování antidiskriminační legislativy a standardů lidských práv ze strany členských zemí EU.