Šance na změnu už za -2705 dní

Zasaďte se o lidská práva tam, kde selhávají vlády. Vyzvěte EU k tomu, ať zasáhne a učiní přítrž diskriminaci, které Romové dennodenně čelí.

Každý rok jsou tisíce Romů násilně vystěhovány ze svých domovů. V mnoha zemích jsou romské děti umisťovány do segregovaných škol a tříd, které nabízejí podprůměrné vzdělání. Romům jsou upírána pracovní místa a je jim poskytována chabá zdravotní péče. Jsou obětmi násilí z nenávisti a mnohdy ponecháni bez ochrany ze strany policie. To všechno proto, že jsou Romové.

Dochází k tomu, neboť členské státy Evropské unie selhávají v uplatňování antidiskriminačního práva. Namísto toho přijímají diskriminační opatření, která postihují Romy nebo umožňují, aby diskriminace nebyla postihována. Toto musí skončit. Úkolem a povinností Evropské komise je využít svých nástrojů a zajistit soulad s evropským právem tak, aby účinně bojovala proti diskriminaci a násilí, kterému Romové čelí.

Připojte se k výzvě vůči evropské komisařce pro spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingové, aby se důrazně zasadila o to, aby členské státy závazně dostály antidiskriminačnímu právu EU a zaručily lidská práva všem.

Stáhnout zprávu Amnesty International k diskriminaci Romů v Evropě (PDF)